Notícies

04-Març-2010
CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL BÉ PÚBLIC BAR POLIESPORTIU “NA CAPITANA"
Publicat el 4 de març de 2010 a les 12:00 hores.
02-Març-2010
TANCAMENT PISTA DE BASQUET EN EL POLIESPORTIU "NA CAPITANA"
Obra adjudicada a l'empresa Sort d'Enfora, mitjançant resolució de batlia número 50 de dia 22 de març de 2010. Pressupost d'adjudicació: 120.796,39 € (IVA apart: 19.327,39 €).
12-Febrer-2010
prova
08-Octubre-2009
CONSTRUCCIÓ DE NOVES PISTES AL POLIESPORTIU "NA CAPITANA"
Obra adjudicada a l'empresa Sport Hugo, mitjançant resolució de batlia número 167 de dia 24 de novembre de 2009. Pressupost d'adjudicació: 111.868,05 € (IVA:17.898,89 €).
15-Setembre-2009
ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES TANATORI I PAVIMENTACIÓ CEMENTERI MUNICIPAL
Obra adjudicada a l'empresa Melchor Mascaró, mitjançant acord plenari de dia 19 de novembre de 2009. Pressupost d'adjudicació:190.797,59€ (IVA apart). Condicions: Millores oferides per l'empresa en la seva proposició, per valor de 38.485,68€ (IVA apart).