Casa de la Vila

Durant el pas dels segles aquest edifici ha tingut diferents usos. A la fi del segle XV i principis del següent es va fundar l'hospital del poble que va estar en funcionament fins al segle XVIII. Posteriorment es va convertir en la seu de la Universitat de la vila.

En 1837 es construí la torre del rellotge i es va reformar per albergar la casa consistorial. Amb els anys es van realitzar altres reformes com la creació de la porta d'accés principal (1921) i una nova escala (2000).

En el Saló de Plens s'exposen els retrats dels fills il·lustres de la vila, dels quals destaca Juníper Serra i el seu nebot Pare Miquel de Petra.

També es troba l'arxiu del municipi i la biblioteca.

Direcció: carrer de l’Hospital, 24

Biblioteca:https://portal.conselldemallorca.net/web/16070/