Delegacions

Salvador Femenias Riera, Batle

 • Urbanisme
 • Brigada municipal
 • Personal
 • Noves infraestructures
 • Policia Local
 • Controls dels locals municipals i cessió de mobiliari
 • Seguretat ciutadana i trànsit

 

Miquel Jaume Horrach

 • Hisenda
 • Pressuposts
 • Cultura
 • Teatre
 • Promoció econòmica

 

Víctor López Sánchez

 • Esports
 • Joventut

 

Rafel Font Bauzà

 • Fora vila
 • Associacionisme
 • Tercera edat

 

Magdalena Màrquez Ribot

 • Festes
 • Sanitat
 • Educació

 

Tinents de Batle

 • Primer Tinent de Batle: Miquel Jaume Horrach.
 • Segon Tinent de Batle: Victor López Sánchez.
 • Tercer Tinent de Batle: Rafel Font Bauzà.