Delegacions

Salvador Femenias Riera
Batle

Contacte: pinturas.sf@hotmail.com
Telf.: 666 464 566

-Urbanisme
-Brigada municipal
-Personal
-Noves infraestructures
-Policia Local
-Controls dels locals municipals i cessió de mobiliari
-Seguretat ciutadana i trànsit*
 

Miquel Jaume Horrach
Primer tinent de Batle

Contacte: mijaume@hotmail.com
Telf.: 658 879 488

-Hisenda (d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal)
-Promoció econòmica
 

Víctor López Sánchez
Segon tinent de Batle

Contacte: vlopezbar@yahoo.es

-Esports
-Joventut
 

Rafel Font Bauzà
Tercer tinent de Batle

Contacte: rafont@gmail.com

-Fora vila
-Associacionisme
-Gent gran
 

Magdalena Màrquez Ribot
Quart tinent de Batle

Contacte: marquezribot@gmail.com

-Festes
-Educació
 

Catalina Bujosa Bujosa
Regidora

Contacte: cbujosabujosa@gmail.com

-Medi Ambient
-Sanitat
-Control dels espais municipals i la seva imatge
 

Catalina Gibert Riera
Regidora

Contacte: girica63@hotmail.com

-Cultura i Patrimoni
 

Maria Monserrat Oliver Font
Regidora

Contacte: mmof81@gmail.com

-Comunicació i Xarxes socials
 

Gabriel Sancho Sbert
Regidor

Contacte: gabrielsanchosbert@gmail.com

-Acció social i cementeri-jardí botànic
 

Pere Josep Bauza Ferrer
Regidor

Contacte: petrense@gmail.com

Antònia Gual Bauzà
Regidora

​​​​Contacte: toninagual@gmail.com

Francisco Gonzalez Benito
Secretari- Interventor

​​​​​Contacte: secretaria@ajpetra.net

Miquel Febrer Roca
Tresorer

Contacte: ajuntament@ajpetra.net