SOIB REACTIVA 2023

08-Gener-2024

La convocatòria «SOIB Reactiva 2023» està executada per l’Ajuntament de Petra en el marc del Programa SOIB Reactiva 2023 i es configura com una política activa de foment de l’ocupació per tal de generar oportunitats d’inserció laboral en que les persones joves i les que estan en situació de desocupació de llarga durada puguin millorar l’ocupabilitat mitjançant l’adquisició d’experiència i la pràctica de competència professional.

El projecte suposa la contractació, per un termini de sis mesos, de quatre persones aturades, dues per a cada línia contemplada a la Convocatòria:

Línia 1. Adreçada a joves desocupats majors de 16 anys menors de 30 anys, sense estudis superiors.

Línia 2. Adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, en situació d’atur de llarga durada.

Actualment i prèvia selecció realitzada, s’ha procedit a la contractació del personal de les dues línies (1auxiliar administratiu i 1 personal de neteja per a la línia 1 i 2 peons d’obra pública per a la línia 2).

El projecte “Petra Reactiva 2023” d’aquesta convocatòria forma part del Programa SOIB Reactiva 2023 amb una subvenció de 52.212,24.-Euros ha estat promogut el SOIB i i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Petra, dona feina a diferents persones desocupades, realitzant feines de recolzament a les oficines municipals i de manteniment, conservació i neteja, ja sigui del mobiliari urbà com dels immobles públics, en bé de l’interès general.