Petra Reactiva

02-Març-2021
El projecte “Petra Reactiva” és executat per l’Ajuntament de Petra en el marc del Programa SOIB Reactiva 2020.

El qual té per objectiu finançar projectes que incloguin la contractació de persones aturades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19.

L'Ajuntament de Petra ha pogut contractar en el primer torn tres peons d’obra i una persona de neteja durant un període de quatre mesos, des del 29/12/2020 al 28/04/2021. En el segon torn que s’iniciarà dins el segon trimestre del 2021, es té previst contractar tres peons més i un auxiliar administratiu.

El projecte “Petra Reactiva” forma part del Programa SOIB Reactiva 2020 i està cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, pel fons de l’Estat per mitjà de la Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS).