Convocatòria de subvencions per a la promoció del petit comerç i el producte de Mallorca 2023

05-Gener-2024

De conformitat amb les bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part del Consell Insular de Mallorca a l'any 2023
de la seguent subvenció:

A la Convocatòria de subvencions per a la promoció del petit comerç i el producte de Mallorca 2023 ha subvencionat a l'Ajuntament de Petra amb un import total de 44.585,64 €. Aquesta concessió ha estat destinada a cobrir les despeses d'organització de la 33: Mostra d'Art i Empresa de Petra.