Concessió convocatòria subvencions 2021

06-Octubre-2021
Desenvolupament d'activitats culturals d'entitats d'administració local o dels organismes públics.

El Consell Insular de Mallorca ha subvencionat a la Fundació Teatre i Acció Sociocultural de Petra amb un importa de 6.131,85€.

Aquesta concessió ha estat destinada a cobrir les despeses d'organització del Maig Musical 2021.