Autoritzacions de cremes

27-Octubre-2022

A partir del 16 d'octubre de 2022 s'haurà de sol·licitar autorització per poder cremar residus vegetals a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Ramaderia.

La Llei estatal 7/2022 prohibeix qualsevol classe de crema de residus agrícoles.

No obstant això, es podrà permetre la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional, amb l'autorització corresponent de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural per raons de caràcter fitosanitari per evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi de prevenir els incendis forestals quan no es pugui accedir a retirar-los i gestionar-los posteriorment.

Des de l'Ajuntament us ajudarem a tramitar la sol·licitud (Tel. 971830000).