Acire. Circulació restringida a Petra

08-Març-2023

Aquest Ajuntament ha aprovat una Ordenança Municipal que regula l’estacionament i circulació a diferents àrees de circulació restringida (ACIRE) en el casc urbà de Petra. (BOIB núm. 6 de dia 14.01.2023).

L’objectiu que s’ha marcat l’Ajuntament és la de prohibir la circulació de vehicles pels carrers de dins aquestes zones, regulada mitjançant càmeres de vigilància i potenciar la peatonalització.

És preveuen unes zones emblemàtiques de la localitat, com són: tram del carrer des Barracar Alt, tram del carrer de l’Hospital i/o altres de la localitat que seran degudament senyalitzades i només s’hi permetrà el trànsit de vehicles dels residents, així com +altres d’oficials, de serveis de seguretat, concessionaris i altres de necessitat justificada.

L’Ajuntament expedirà una targeta d’ACIRE a tots aquests vehicles dels residents acreditats d’aquestes zones, així com als altres amb diversitat funcional.

Per tot això exposat i trobant-se el vostre immoble afectat per aquestes zones de la localitat, podreu personar-vos a les oficines municipals a sol·licitar la ressenyada targeta ACIRE del seu vehicle o vehicles, per poder transitar per dins d’aquesta zona sense perill de ser sancionat. Dita targeta haurà de col·locar-se dins del vehicle que forma que sigui totalment visible des de l’exterior.