Composició dels grups polítics municipals

EL PI

 • SALVADOR FEMENIAS RIERA
 • MIQUEL JAUME HORRACH
 • VICTOR MANUEL LOPEZ SANCHEZ
 • RAFEL FONT BAUZA
 • MAGDALENA MARQUEZ RIBOT

PP

 • MARTI SANSALONI OLIVER
 • MIGUEL SANTANDREU BESTARD
 • BARTOLOME MARTORELL ALZAMORA

MES-APIB

 • RAFEL PASTOR BALLE
 • PERE JOSEP BAUZA FERRER
 • FRANCESCA MARIA RIUTORT MESTRE

Source URL: https://ajpetra.net/composicio-dels-grups-politics-municipals