Reunió 30/11/2010. Ordenança publicitat dinànima


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/consell-de-la-vila/reunio-30112010-ordenanca-publicitat-dinanima