Ordenança per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de telefonia mòbil


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances-municipals/ordenanca-la-installacio-i-funcionament