Ordenança ambiental reguladora de la neteja viària, recollida de residus i ús del punt verd


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances-municipals/ordenanca-ambiental-reguladora-de-la-neteja